Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

המחאה למען צדק חברתי

הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר הודיע על הצטרפותו למחאה הציבורית למען צדק חברתי. מטרת ההצטרפות היא להרחיב את המאבק גם למערכת ההשכלה הגבוהה. לכתבות שהתפרסמו בנושא ראו: NRG הארץ . רצוי לקרוא ולהגיב בטוקבקים לטובת מאבק הסגל הזוטר.

בימים ובשבועות הקרובים ישתתפו חברי הארגונים של הסגל הזוטר בארץ כקבוצה מזוהה בהפגנות המתוכננות.

ביום חמישי הקרוב 4.8.11 בשעה 19:00 יצאו שתי צעדות מחאה בקריאה להצלת החינוך הציבורי:

תל-אביב - הצעדה תצא מכיכר הבימה אל ביתו של שר החינוך בתל אביב.

ירושלים - הצעדה תצא מגן הסוס אל בנין משרד החינוך.

את הפעולות מטעם הארגון בחיפה מרכז חבר ועד הארגון גיא כהן gcohen26@campus.haifa.ac.il. אם ברצונכם להגיע לאחת מההפגנות אנא כתבו לנו. בהתאם למספר המעוניינים נבחן אפשרות ליציאה מחיפה בהסעה מאורגנת.

הודעות על האירועים הצפויים נפרסם בהמשך גם בדף הארגון בפייסבוק.

אנו קוראים לכל אחד ואחת מכם שמזדהה עם המאבק להצטרף לפעילויות.

אסיפה כללית שנתית

ביום שלישי 26.07.2011 התקיימה האסיפה הכללית השנתית של הארגון. באסיפה אושרו הדו"חות הכספיים ודו"ח ועדת ביקורת לשנת 2010.

האסיפה בחרה בחברים אלה לנציגים בוועד העובדים ולחברי ועד הארגון:

ד"ר איתן רון, החוג למתמטיקה

מיכל אבן, החוג לתקשורת

גיז'רמו אוברמן, החוג לסוציולוגיה

גיא כהן, החוג לסוציולוגיה

יפתח היבנר, החוג לסוציולוגיה

רובי צ'רני, החוג לסוציולוגיה

בן בן-ציון, החוג לסוציולוגיה

מיכל הוכהויזר, ריפוי בעיסוק

נאסים עאסי, החוג לסיעוד

קים יובל, החוג לפסיכולוגיה

ענבל שני צינוביץ', החוג לפסיכולוגיה

שי לוי, החוג לניהול משאבי טבע וסביבה

מהדי נעאמנה, החוג למשפטים

אורן רומן, החוג לשפות זרות

ענבל בודובסקי, החוג למדעי המחשב

עידן אייזנר, החוג למתמטיקה

שי למדן, החוג לכלכלה

בברכה,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר