Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר הודיע היום כי ישבית את היום הראשון ללימודים ב-30 באוקטובר.

בחודשים האחרונים התנהל משא ומתן בין ועד ראשי האוניברסיטאות לחברי הסגל הזוטר, לאחר שתוקפו של ההסכם שנחתם ב-2008, פג. האוניברסיטאות הציגו רשימת דרישות המהוות רגרסיה ביחס למצב הקיים.

המשא ומתן נקלע למבוי סתום והופסק על-ידי האוניברסיטאות בשל פערים גדולים בין הצדדים. מאז חודש המו"מ לפני כחודש, חלה התקדמות מועטה בלבד למרות ניסיונות הידברות שנמשכים יותר משנה.

אנחנו מפסיקים לשתוק! הסגל האקדמי הזוטר יוצא למאבק למען העסקה הוגנת.

מדינת ישראל משקיעה היום כ-7 מיליארד ₪ ברפורמה בהשכלה הגבוהה אשר תשפר את רמת המחקר, אך מתוך סכום זה לא הושקע כסף כלל בסגל הזוטר.

הסגל האקדמי הזוטר דורש:

פתרון בעיית המורים "מן החוץ"
ביטחון תעסוקתי והפסקת ההעסקה במתכונת קבלנית לסמסטר אחד בלבד ולמשך 4-6 חודשים
שיפור שכר המתרגלים
שיפור ההפרשות לפנסיה
הסדרת מערך מלגות הקיום והמחקר

הצטרפו לעמוד המאבק בפייסבוק של הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר.


בעמוד יופיעו עדכונים שוטפים על המאבק.

בברכה,

ועד הארגון