Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום

אסיפה כללית דחופה

כפי שהודענו, הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות ישבית את היום הראשון ללימודים 30.10.11.

ביום שלישי 25.10.11 בשעה 16:00 נקיים אסיפה כללית דחופה.

האסיפה תתכנס בבניין הראשי, קומת ה-600 חדר 616.

על סדר היום:

עדכונים והיערכות לקראת יום השביתה

עדכון לגבי התקדמות המשא ומתן מול האוניברסיטאות

השתתפותכם חשובה!

אנא פנו למשרד הארגון אם ביכולתכם לסייע בפעילות למען המאבק.

בברכה,

ועד הארגון