Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

ביום חמישי 24.11.11 ישבות הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה.

ביום זה לא יתקיימו הרצאות, תרגולים, הדרכות או מעבדות של הסגל הזוטר.

לאחר שלא חלה כל התקדמות במשא ומתן מול האוניברסיטאות וות"ת, החל השבוע הסגל האקדמי הזוטר בשיבוש הלימודים: ביום שני שבת הסגל הזוטר באוניברסיטת בן-גוריון, ביום שלישי באוניברסיטת תל-אביב, מחר יושבתו הלימודים באוניברסיטה העברית, וביום חמישי כאמור, ישבות הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה.

עדכונים על שביתות ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות האחרות ופרסומים בתקשורת על המאבק אפשר לקרוא בדף המאבק של הפורום המתאם כאן.

אנו עושים כל מאמץ שלא להגיע לשביתה כללית, אולם אם בתוך פרק זמן קצר לא תהיה התקדמות נאלץ להכריז על שביתה ללא הגבלת זמן.

חברי הסגל האקדמי הזוטר דורשים להפסיק את העסקתם במתכונת של עובדי קבלן ולהקצות סכום של כ-60 מיליון ₪ בשנה לטובת יצירת תנאי עבודה וקידום ראויים לחבריו. לשם השוואה, הסכום שתוקצב לרפורמה במערכת ההשכלה הגבוהה, שאינה מתייחסת כלל לסגל האקדמי הזוטר, עומד על כ-7 מיליארד ₪. את עיקרי הדרישות של הסגל האקדמי הזוטר במו"מ ראו כאן.

אנו מודעים לקשיים אשר צעדים ארגוניים אלה יגרמו לנו ולסטודנטים, אך זאת הדרך היחידה לקדם את מאבקנו למען העסקה הוגנת.

מאבק זה דורש התגייסות של כולנו. השתתפותכם במאמץ חיונית כדי לוודא שהצעדים הארגוניים יהיו אפקטיביים ויביאו לסיום מהיר ככל האפשר של המאבק. נודה לכל חבר ארגון שיוכל להגיע ביום חמישי 24.11.11 בשעה 09:00 למשרד הארגון (בניין ראשי, קומת ה-500 חדר 503. טלפון: 04-8240575) כדי לסייע בפעילות ולהבטיח את הצלחתה של השביתה.

בהצלחה לכולנו במאבק המשותף,

ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר