Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום, 

הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות הודיע היום כי יפתח בשביתה החל מיום ראשון 18.12.2011. השביתה תמשך עד אשר ייחתם מסמך הבנות שמסדיר את כל הסוגיות שבסכסוך.

כידוע לכם, מזה קרוב לשנה מתנהל משא ומתן ארוך ומייגע על תנאי העסקת הסגל האקדמי הזוטר.

לאחר שפתחנו במאבק שכלל גם עיצומים, נראה היה שהצלחנו להתקדם במו״מ מול ועד ראשי האוניברסיטאות. הגענו להסכמות לגבי הצורך בשיפור שכר המתרגלים, ביחס לצורך בביטחון תעסוקתי ועוד. היו נקודות שבהן המו״מ התקדם פחות, אך הייתה תקווה לסיום קרוב של המו"מ.

בישיבות המו"מ האחרונות חלה נסיגה, כאשר ור"ה חזרו בהם מההסכמות שהושגו במפגשים קודמים. סלע המחלוקת מצוי כעת בסוגיות הליבה של שכר המתרגלים, ביטחון תעסוקתי, "העשור האבוד", גודל כיתות, מלגאים, מורים מן החוץ ותנאי ההעסקה בתכניות חוץ תקציביות - כל הנושאים המהותיים שבגינם התחלנו במו"מ, ושהיו אמורים למצוא את פתרונם במסגרת הרפורמה בהשכלה הגבוהה של ות"ת.

הבוקר נשלח מכתב לשר החינוך גדעון סער, שבו קוראת לו יו"ר הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר להתערב במשבר ולחייב את כל הגורמים הנוגעים לעניין לחתור למציאת פיתרון ראוי ומכובד. לקריאת המכתב ראו כאן.

אנו קוראים לכלל חברי הסגל האקדמי הזוטר להשתתף בשביתה ולכבד אותה כדי שתהיה יעילה, וכך גם קצרה ככל האפשר.

יחד נדרוש מראשי האוניברסיטאות, מהפרופ' טרכטנברג (יו"ר הות"ת), ומשר החינוך, גדעון סער להכיר כי חברי הסגל הזוטר אינם סרח עודף אלא חלק בלתי נפרד ממערכת ההשכלה הגבוהה. לא עוד עובדים כמו עובדי קבלן, מנוצלים וחסרי ביטחון תעסוקתי אלא חברי סגל העובדים בתנאי העסקה הוגנים וראויים.

המאבק שלנו אינו רק מאבק שכר אלא מאבק על דמותה של מערכת ההשכלה הגבוהה. אנו נאבקים על הפיכתה ממערכת מנצלת ופוגענית למערכת המכבדת את חבריה ומעריכה את נחיצותם וזאת לטובתם של חברי הסגל, הסטודנטים, עתיד המחקר והמערכת כולה.

בימים הקרובים נקיים אסיפה כללית שבה נעדכן את חברי הארגון בפרטי המו"מ ונבקש את אישורכם לצעדים הארגוניים המתוכננים. הודעות על האסיפה ישלחו בהמשך.

להצטרפות לצוותי המאבק, לבירור פרטים ושאלות לגבי השביתה והמאבק ניתן לפנות למשרדי הארגון במייל או בטלפון 04-8240575

בהצלחה לכולנו במאבק המשותף,

ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר