Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

עדכון מהמשא ומתן להסכם שכר חדש

הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר הודיע השבוע על פיצוץ במשא ומתן עם האוניברסיטאות ואיים לחדש את הצעדים הארגוניים. אתמול פנה הפורום במכתב לשר האוצר, גדעון סער בבקשה להתערב בדחיפות בפתרון המשבר. לקריאת פרסומים בתקשורת בנושא ראו:

האוניברסיטאות הבטיחו תוספת שכר לסגל הזוטר - ללא אישור משרד האוצר (דה מרקר, 7.2.12)

למרות הסכם ההבנות: פוצץ המו"מ בין הסגל הזוטר לאוניברסיטאות (דה מרקר, 5.2.12)

הסגל הזוטר: ועד ראשי האוניברסיטאות חזר מההבנות אתנו (כלכליסט, 5.2.12)

נשוב ונעדכן אתכם בכל התפתחות.

השתלמויות לעוזרי הוראה

לארגון הגיעו לאחרונה פניות מעוזרי הוראה בפקולטה לחינוך כי הם מחויבים להשתתף בשלושה ימי השתלמות של היחידה לקידום ההוראה באוניברסיטה.

אם אתם עוזרי הוראה (בכל אחת מהפקולטות באוניברסיטה) ונדרשתם להשתתף השנה בהשתלמות והגעתם למפגשים שנקבעו, או הוזמנתם למפגשים שטרם התקיימו – אנא רשמו לפניכם באופן מסודר את הימים והשעות שבהן התקיימה ההשתלמות שבה השתתפתם. סוגיית התשלום לעוזרי הוראה בעבור השתתפות בהשתלמויות נמצאת במחלוקת משפטית בין הארגון והאוניברסיטה בבית הדין הארצי לעבודה. אם הפסיקה תהיה לטובת הארגון, נוכל בהתבסס על רישומי השעות לדרוש כי ישולם לכם השכר עבור ההשתלמות

טופס 101

בימים אלה יישלח אליכם בדואר הפנימי או לביתכם טופס 101 לשנת 2012. את הטופס חייב למלא כל עובד בכל תחילת שנת עבודה, וזאת על פי דרישה של רשות המיסים (שנת עבודה לעניין מס הכנסה מתחילה ב- 1 בינואר של כל שנה). תוכלו להיעזר בהנחיות הבאות למילוי הטפסים.

בברכה,

ועד הארגון