Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

במקביל למשא ומתן הארצי מתקיים באוניברסיטאות גם משא ומתן בסוגיות מקומיות.

פגישת המשא ומתן המקומי שהתקיימה היום בחיפה עם האוניברסיטה התפוצצה לאחר שהאוניברסיטה התעקשה להמשיך ולהעסיק חברי סגל זוטר בשכר לפי שעות בהיקף של 40 שעות בסמסטר. כמו כן, הציגה האוניברסיטה בפני הארגון רשימת דרישות, וביניהן ויתור על כל טענה בנושא מדריכי שדה, מתגברים ועוזרי מחקר.

פגישת המשא ומתן הארצי שהייתה אמורה להתקיים היום בערב בוטלה לאחר שהתברר שהממונה על השכר במשרד האוצר אינו מאשר את טיוטת ההסכם הארצי.

השביתה ממשיכה גם מחר (שלישי).

בברכה,

ועד הארגון