Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

שביתת הסגל האקדמי הזוטר ממשיכה גם מחר (רביעי 14.3).

המשא ומתן שהתקיים היום לא הביא לסיכום של ההסכם הארצי.

גם היום הנהלת אוניברסיטת חיפה לא חידשה עם הארגון את המשא ומתן על הסוגיות המקומיות.

עד כה, ההיענות לשביתה בכל האוניברסיטאות טובה מאוד ואנו מבקשים לחזק אתכם, עם כל הקושי שבשביתה, להמשיך בה עד אשר תשיג את מטרותיה.

בברכה,

ועד הארגון