Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

הסכם שכר קיבוצי חדש 

תוכלו לקרוא את הסכם השכר הקיבוצי החדש כאן, ואת הנספח המקומי להסכם כאן.

כדי לפשט את הדברים לשפה משפטית פחות, תוכלו לקרוא את תקציר ההסכם כאן.

חברי ארגון שמבקשים הסבר על ההסכם החדש או מעוניינים לבדוק מה המשמעות של ההסכם עבורם יכולים לפנות אלינו בבקשה לתיאום פגישה כאן.

השלמת שיעורים

לאחר החתימה על ההסכם והפסקת השביתה, ובהתאם לסיכום בין האוניברסיטאות לארגוני הסגל הזוטר, שיעורים שבוטלו במהלך השביתה יושלמו, ולא יהיו ניכויי שכר בגינם.

להשלמת השיעורים שבוטלו בשל השביתה פנו למזכירות החוג כדי לתאם את מועד ואופן השלמת חומר הלימודים. אפשר להשלים את החומר במגוון דרכים (לקבוע שעור השלמה מלא, להאריך כל שיעור ב-10 דקות במקרים שבהם אפשר ועוד). אם הנכם נתקלים בקושי מול היחידה, אנא צרו איתנו קשר בהקדם האפשרי

אנו בתחילת הסמסטר ויש לרשותנו זמן רב להשלמת החומר. חשוב לקבוע את ההשלמות תוך התחשבות בסטודנטים, להיות מתואמים עם מזכירות היחידה ולעדכן אותה בדבר ההשלמה.  

המשך שבוע טוב,

ועד הארגון