Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברי הארגון שלום,   

כתב התחייבות   
בימים אלה החלה האוניברסיטה לחלק כתבי התחייבות להעסקה ארוכת טווח לעמיתי הוראה אשר עונים על התנאים כפי שנקבעו בהסכם השכר החדש (עמודים 7-8, 10-11 כאן). אל משרד הארגון הגיעו פניות מחברים אשר זכו לקבל כתב התחייבות מבלי שנרשמה בו תקופת ההתחייבות או שנרשמה בו תקופת התחייבות של שנה, במקום שנתיים כנדרש לפי ההסכם.

אם קיבלתם כתב התחייבות חסר או שגוי כאמור לעיל, אנא פנו אלינו בהקדם.
 
תאום ביטוח לאומי 
עובדים אשר יש להם יותר ממעסיק אחד, כרבים מחברי הארגון, עשויים למצוא את עצמם במצב שבו נוכו משכרם דמי ביטוח לאומי גבוהים מהנדרש והם זכאים להחזר דמי ביטוח. באופן הכללי ביותר, עובד עשוי  להיות זכאי להחזר בנסיבות הבאות:

עובד אצל שני מעסיקים או יותר והכנסתו מהמעסיק העיקרי נמוכה מ-5,171 ₪ לחודש.
עובד אצל שני מעסיקים או יותר ודיווח בטופס 101 אצל שני המעסיקים שיש לו הכנסה נוספת.
עובד במקום עבודה אחד או יותר שגם מקבל פנסיה מוקדמת והכנסתו מהמעסיק העיקרי או משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ-5,171 ₪ לחודש.

עובד שנוכו משכרו דמי ביטוח ביתר יכול לבצע באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי את חישוב סכום ההחזר המגיע לו ולקבל אותו בחשבון הבנק שלו. לקישור הקליקו כאן.


בברכה,
ועד הארגון