Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

תשלום הפרשי שכר למורים מן החוץ בתוכניות חוץ תקציביות עבור סמסטר א' בשנה"ל תשע"ב
בהסכם השכר החדש נקבע כי גם מורים בתוכניות החוץ תקציביות יועסקו כעמיתי הוראה בכפוף לעמידה בתנאי טופס ההצהרה

מכיוון שההסכם חל רטרואקטיבית  לשנת תשע"ב, מי שהועסק בשנה זו בתוכניות אלה בתקן של מורה מן החוץ, אולם היה אמור להיות מועסק בסמסטר זה בתקן של עמית הוראה, זכאי לתשלום בגובה ההפרש בין השכר בשני תקנים אלה (כולל הפרשות לפנסיה וקרן השתלמות).


על אף שההפרשים למועסקים בסמסטר ב' שולמו זה מכבר, מסיבות שונות התעכב התשלום על ידי האוניברסיטה עבור ההפרשים לסמסטר א' וישולם רק ב-1.12. אם הועסקתם בסמסטר א' תשע"ב, אנא בדקו את תלוש השכר הקרוב ופנו אלינו אם אתם סבורים כי לא קיבלתם את התשלומים שלהם אתם זכאים.


הגרלה לחברי הארגון לרגל פתיחת שנת הלימודים תשע"ג
בשבוע הראשון לפתיחת שנת הלימודים תשע"ג הוזמנו חברי הארגון להגיע לדוכן של הסגל הזוטר ברחבת "קפה דשא" ולמלא טופס השתתפות בהגרלה. ואלה הזוכים בהגרלה שהתקיימה בתאריך 20.11.2012:

מקום ראשון – תווי קניה של רב-תו בשווי של 500 ₪:
אורית שגב יעקוב ובסקי, החוג לריפוי בעיסוק, מכללת בני-ברק 

מקום שני – זוג רמקולים למחשב:

טלי בוסתנאי, ביה"ס לעבודה סוציאלית

מקום שלישי – גיפט קארד לחנות "אקדמון" בשווי של 150 ₪ :
אריה רשף, החוג לשירותי אנוש  

ברכות לזוכים!

מזכירה חדשה לארגון 
במשרד הארגון החלה לעבוד ענבר מטרזו שתשמש מזכירה נוספת לצד נאוה.
בימים אלה היא עוברת חפיפה ובהמשך תעבוד יומיים בשבוע.
נאחל לה ולנו בהצלחה.

בברכה,
ועד הארגון