Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

תוספת ותק לעוזרי הוראה פרונטאליים

אנו שמחים לעדכן כי לאחר פניית הארגון, תוקנה הטעות בעדכון שנות הוותק של חברי הארגון המועסקים בתקן של עוזרי הוראה פרונטאליים. את ההפרשים הנכם אמורים לראות בתלוש השכר של חודש דצמבר (ששולם ב-1.1.2013).

תוספת ותק

שכרו של כל חבר סגל זוטר (למעט המורים מן החוץ) כולל מרכיב של תוספת ותק שמשולם רק לאחר שהעובד הציג את התעודות והמסמכים הנדרשים לשם כך.

בבדיקה שעשה הארגון בתחילת השנה על פי דו"ח שהופק על ידי אגף משאבי אנוש, עלו עשרות רבות של מקרים שבהם לא הוזן ותק כלל לחברי ארגון, לרבות חברים שמועסקים באוניברסיטה שנים רבות. בכמה מקרים זכו חברי ארגון לתשלום רטרואקטיבי של הפרשים בסכום שעלה על 10,000 ₪.

אנא בדקו בתלוש השכר (ותק צה"ל בפרטים האישיים וותק עבודה ב"נתוני עזר" שמתחת לפרטים האשייים) כי אתם משולמים את תוספת הוותק שלה אתם זכאים.

אם טרם הגשתם את המסמכים והתעודות אנא עשו זאת בהקדם, אצל הגב' טניה לנדא (טלפון: 04-8288227) באגף משאבי אנוש.

על אופן חישוב הוותק לפי מסלולי העסקה ראו כאןלתלוש שכר לדוגמה ראו כאן.

מינוי כושר של האוניברסיטה בהנחה לחברי הארגון

חברי הארגון זכאים לרכוש מינוי כושר של האוניברסיטה במחיר מוזל של 750 ש"ח (במקום 1,570 ש"ח). המינוי כולל כניסה לחדר הכושר, מועדון הטניס ומועדון הסקווש.

להוצאת מינוי יש להגיע למנהלנית מרכז הספורט, הגב' פנינה רב הון. בעת הוצאת המינוי יש להציג:  

אישור רפואי כנדרש על פי חוק הספורט
שתי תמונות
אישור העסקה בשנת הלימודים הנוכחית (האישור יינתן במשרד ארגון הסגל הזוטר)
750 ₪ (המחאה או מזומן)

לפרטים נוספים על מרכז הספורט באוניברסיטה ראו כאן.

חברי סגל זוטר המועסקים גם במכללות אקדמיות

רבים מאיתנו עובדים בהוראה או בתרגול גם במכללות, אך מכיוון שלא תמיד קיים במכללות ועד עובדים, זכויותינו לא תמיד נשמרות. חשוב לדעת: אם עבדת שנה או יותר במכללה, יש לשלם לך פיצויי פיטורין. אם פוטרת, היה על המכללה לעשות לך שימוע לפני הפיטורים. בהיעדר שימוע, יתכן שמגיע לך פיצוי כספי.

בימים אלה מתארגנת תביעה נגד המכללה למנהל בגין אי תשלום פיצויי פיטורין ופיטורים ללא שימוע כדין. אם הועסקת במכללה למנהל וכתב-המינוי שלך לא חודש, וזאת מבלי שנעשה לך שימוע ו/או מבלי שקיבלת פיצויי פיטורין, יש באפשרותך להצטרף לתביעה, לקבל את שמגיע לך וכך לקדם העסקה הוגנת יותר גם במכללות. לקבלת פרטים יש ליצור עימנו קשראפשר לפנות אלינו גם אם הועסקת במכללה אקדמית אחרת ונתקלת בבעיה דומה של הפרת זכויותיך. 

בברכה,

ועד הארגון