Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

באתר וואלה-עסקים פורסם מאמרו של הד"ר יעקב קורי, עמית הוראה וחבר ארגון:

לחבר את הכלכלה לחברה - ד"ר יעקב קורי

אתם מוזמנים לקרוא ולהגיב.

חברי ארגון המעוניינים לפרסם מאמרי דעה, מחקרים שהשתתפו בהם, ספרים שהוציאו לאור לאחרונה, מוזמנים לפנות אלינו.

בהמשך להצעתנו להעביר אלינו מאמרים ומחקרים שאתם כותבים, אנו פונים בהצעה נוספת: פעמים רבות, בהתאם לסוגיות אקטואליות, פונים עיתונאים למשרד יחסי הציבור שאיתו אנו עובדים בבקשה למומחים מתחומים שונים (ביטחוניים, חברתיים, פוליטיים, כלכליים ועוד) לצורך ראיון ושילובם בכתבותיהם. לעיתים הפנייה היא ביוזמתו של משרד יחסי הציבור.

נשמח אם כל אחד מכם ימלא את הפרטים הבאים אודות תחום התמחותכם האקדמי והמקצועי, כדי שנוכל לעבוד ביעילות ולקשר אתכם לאייטמים רלוונטיים: 

בברכה,
ועד הארגון