Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

אנו שמחים להודיעכם כי הארגון הגיע להסדר עם רואה חשבון ויועץ מס ארז גריל, שיספק שירותי החזרי מס לחברי הארגון.

שכר הטרחה הנו 10%+ מע"מ על סכום ההחזר שמתקבל ממס הכנסה.

לא ייגבה תשלום עבור פתיחת תיק, ואם לא יתקבל החזר לא ישולם שכר טרחה.

הנכם מוזמנים ליצור קשר עם רו"ח ארז גריל - דוא"ל: erezgrill@gmail.com, משרד: 04-8340018, פקס: 04-8266119, נייד: 054-6617580, או באמצעות טופס הפניה.

כיצד תוכלו לדעת האם אתם זכאים להחזר מס?

זכאות להחזרי מס לשכירים עשויה לנבוע מסיבות שונות ומגוונות ולכן אין זה אפשרי לדעת האם עובד זכאי להחזר מס ללא בדיקה פרטנית. להלן כמה מהסיבות שמזכות בהחזר מס:

החלפת מעבידים במהלך השנה ללא ביצוע תיאום מס (בישראל ובחו"ל).

תקופה במהלך השנה שבה העובד אינו מועסק (בגין אבטלה, מחלה, חופשה ללא תשלום, החלפת מקום עבודה, יציאה לפנסיה וכו').

לימודים גבוהים: מי שסיים החל משנת 2005 לימודי תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי ברפואה, תואר דוקטור במסלול ישיר או לימודי הוראה/מקצוע, זכאי לחצי נקודת זיכוי או נקודת זיכוי בהתאם לשנת סיום התואר וסוג התואר.

נקודות זיכוי שאותן המעביד לא ציין בטעות, למשל עבור חייל משוחרר, אקדמאי, עולה חדש ותושב חוזר.

מגורים באזור עדיפות לאומית (רמת הגולן, גליל, יהודה ושומרון, נגב וערבה).

הפקדות לקופת גמל וביטוח חיים: אם הפקדת כספים לקופת גמל, קרן פנסיה וביטוח חיים, לרבות ביטוח החיים של המשכנתא כעמית עצמאי (עבור עצמך, הוריך או ילדיך), ללא השתתפות מעביד, הינך זכאי להטבות מס.

פעילות בשוק ההון: החל משנת 2003 קיים בישראל מס הכנסה על רווחי הון. על פי שיטת המיסוי בארץ קיימים מקרים רבים שבהם ינוכה מס עודף ובעצם מגיע החזר מס.

שינויים במצב אישי או משפטי (לידת ילד, גירושין, תשלום מזונות וכו'): נקודות זיכוי מגיעות גם לאבות לילדים שטרם מלאו להם ארבע שנים בשנת המס האמורה. בנוסף, החל מ-1.1.2012 ניתנת גם לאמהות נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד עד גיל 5.

מוגבלויות רפואיות של בן משפחה מדרגה ראשונה, בן או בת זוג (אובדן זיכרון, עיוורון וכו'), הוצאות רפואיות על בית אבות סיעודי או מוסד רפואי. הורה לילדים בעלי הפרעות קשב, הפרעות ריכוז, הפרעות למידה, היפראקטיביות, אוטיזם ובעיות בריאות זכאי להטבות מס.

לידה: יולדת זכאית לחצי נקודת זיכוי עבור כל שנת המס. כיוון שבמקרים רבים חוזרת האישה לעבודה רק בשנת המס הבאה, המעביד אינו מזכה את האישה על כך דרך תלושי המשכורת. במקרים רבים האישה מאריכה את חופשת הלידה בחופשה ללא תשלום. עובדה זו גורמת לכך שהשכר החודשי הממוצע יורד וברוב המקרים היא זכאית להחזר מס נוסף.

עולה חדש זכאי להטבת מס במשך 3 השנים הראשונות לעלייתו.

תרומות מעל 400 ₪ במהלך שנת המס למוסד מוכר.

חיילים משוחררים במשך שלוש שנים מיום שיחרורם מצה"ל.

בברכה,
ועד הארגון