Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

תביעה שהוגשה לבית הדין לעבודה בגין העסקה בניגוד להסכם השכר של "מדריכים" ו"מתגברים"

לאחר שאוניברסיטת חיפה סירבה לתקן את אופן העסקתם של "מדריכים" ו"מתגברים" בהתאם לקבוע בהסכם השכר נאלץ הארגון להגיש תביעה כנגד האוניברסיטה לבית הדין לעבודה בנושא הפרת ההסכם הקיבוצי. לקריאת כתב התביעה ראו כאן. נעדכן אתכם בכל התפתחות.

חלוקת שי לחג

להזכירכם, השי שבחרתם יישמר עבורכם עד 1.7.2013. 
נמשיך בחלוקת השי גם אחרי מועד זה של הפריטים שיישארו. 
החלוקה תתבצע בשעות הקבלה בלבד של משרד הארגון: ימים א-ה בין השעות 14:00-10:00.
חברי ארגון המעוניינים לשלוח אדם אחר במקומם לאסוף את השי, מתבקשים לשלוח איתו ייפוי כח בחתימתם + צילום של תעודת זהות.

הרצאה בנושא מיסוי בארה"ב

ביום חמישי, 20.6.13 בשעה 12:00 בחדר 408 בבניין חינוך תתקיים הרצאה בנושא מיסוי בארה"ב על ידי נתן שחורי, יועץ מס ומומחה בנושא. ההרצאה מיועדת לחברי סגל, חוקרים ופוסט דוקטורנטים לקראת יציאה לשבתון או השתלמות בארה"ב.

בברכה,
ועד הארגון