Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

ביום ראשון 24 בנובמבר בין השעות 14:00-16:00 יתקיים באודיטוריום הכט מפגש בין נשיא והנהלת האוניברסיטה לבין חברי הסגל האקדמי הזוטר.

המפגש יתקיים בהמשך להתחייבות ההנהלה לאפשר קשר טוב יותר בינה לבין חברי הסגל ולהבין טוב את אשר קורה באוניברסיטה.

לבקשת האוניברסיטה וכדי שתוכל להיערך טוב יותר למפגש מבחינת כמות המשתתפים, אנא אשרו את השתתפותכם במייל לכתובת: president@univ.haifa.ac.il.

אנו קוראים לכל חבר ארגון שנתקל בקשיים בעבודתו באוניברסיטה, או שרוצה להעלות שאלות בפני הנהלת האוניברסיטה על יחסי ותנאי העבודה שלו להגיע ולהשמיע את דבריו. אנו רואים במפגש ראשון זה הזדמנות חשובה לכל חברי הארגון לקיים דיאלוג ישיר עם קובעי המדיניות באוניברסיטה ועל כן קוראים לכל אחד ואחת מכם להגיע.

בברכה,
ועד הארגון