Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

מפגש הנשיא עם חברי הסגל האקדמי הזוטר והמשך שיתוף פעולה

לפני חודש התקיים מפגש של נשיא האוניברסיטה, עמוס שפירא והנהלת האוניברסיטה עם חברי הארגון. המפגש אפשר לשמוע באופן הדדי על חלק מהבעיות והקשיים שאיתם אנחנו מתמודדים. חלק מהשאלות והנושאים החשובים שהועלו על ידי חברי הארגון זכו למענה, אך מטבע הדברים, מפגש אחד לא יכול לספק פתרונות לכל הבעיות ונדרשות פגישות נוספות שייצרו ערוץ תקשורת ישיר ורציף בין הנהלת האוניברסיטה לנציגי הארגון.

היום פנינו במכתב לנשיא האוניברסיטה כדי להביע תודה על המפגש ולהציע כי מפגשים דומים יתקיימו על בסיס קבוע כדי שנוכל להעמיק את הדיון בצרכים ובקשיים של כל הצדדים המעורבים, ולמצוא פתרונות שיהיו ברי יישום במציאות שבה אנו פועלים. אנו רואים בכך אינטרס משותף לנו ולאוניברסיטה.

לקריאת המכתב היכנסו לכאן.

הוועדה להסדרת המשילות של ההשכלה הגבוהה – פנייה לציבור

הוועדה להסדרת המשילות של ההשכלה הגבוהה מזמינה את הציבור להביע בפניה את עמדתו.
את הפניה לציבור אפשר לקרוא כאן.
אנחנו מזמינים כל אחת ואחד מכם שמעוניין להציג את עמדתו בנושאים המפורטים בפניה לציבור, לפנות לוועדה. חברי ארגון שמעדיפים להעביר את הדברים דרך ועד הארגון מוזמנים לפנות אלינו עד ליום ראשון 29.12 ונשלב את הדברים בנייר העמדה שיצא מטעם הארגון.

הרצאה בנושא מיסוי בארה"ב

חברי הסגל הזוטר מוזמנים להרצאה בנושא מיסוי בארה"ב, ביום ראשון, 29 בדצמבר, בשעה 11:00 בחדר 601 בבנין הראשי.
ההרצאה מיועדת לבעלי אזרחות כפולה, אנשי סגל בשבתון בארה"ב, בעלי הכנסות שונות בארה"ב, פוסט דוקטורטים ועוד.
מרצה: נתן שחורי, מומחה בנושאי מס בארה"ב.

בברכה,
ועד הארגון