Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

מפגש תקופתי של נשיא והנהלת האוניברסיטה עם הסגל האקדמי הזוטר

ביום חמישי 27 במרס בין השעות 10:00-11:30 יתקיים באודיטוריום מוזיאון הכט מפגש בין נשיא והנהלת האוניברסיטה לבין חברי הסגל האקדמי הזוטר.

המפגש, השני במספר, נועד כדי לדווח לחברי הסגל הזוטר על הדברים העיקריים הקורים באוניברסיטה ולאפשר לחברים לשאול שאלות.

לבקשת האוניברסיטה וכדי שתוכל להיערך טוב יותר למפגש מבחינת כמות המשתתפים, אנא אשרו את השתתפותכם במייל לכתובת: president@univ.haifa.ac.il

אנו קוראים לכל חבר ארגון שיש לו מה לומר לנשיא האוניברסיטה, או שרוצה להעלות שאלות ותהיות בפני הנהלת האוניברסיטה הנוגעות לעבודתו כחבר סגל זוטר, להגיע. דיאלוג בלתי אמצעי עם קובעי המדיניות באוניברסיטה הנו הזדמנות לכל אחד מחברי הארגון להשמיע את דברו ואנו קוראים לכל אחד ואחת מכם לבוא למפגש.

מאבק המורים מן החוץ במכללות

לפני שבועיים הכריז איגוד עמיתי ההוראה במכללה האקדמית תל אביב יפו על סכסוך עבודה, לאחר שהנהלת המכללה אימצה את "מתווה טרכטנברג" להעסקת מרצים מן החוץ במכללות, שצפוי להרע את תנאי ההעסקה של המורים.

ביום שלישי (25/3) יקיימו מרצי המכללה עצרת מחאה, ואם לא יחול שינוי בעמדתה של הנהלת המכללה, בכוונתם להסלים את המאבק עד להשבתה כוללת. לדף הפייסבוק של האירוע ראו כאן.

ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה מביע את תמיכתו הבלתי מסויגת במאבקם של המורים מן החוץ במכללה האקדמית תל אביב יפו וקורא לכל ארגוני הסגל האקדמי באוניברסיטאות ובמכללות להביע סולידריות עם מאבק עקרוני זה על זכויות ותנאי העסקה בסיסיים של מרצים במוסדות להשכלה גבוהה.

אנו קוראים לכל חברי הארגון אשר מלמדים במכללה או במכללות אחרות להשתתף בעצרת.

בברכה,
ועד הארגון