Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

כמדי שנה מחלק הארגון לחבריו שי לחג הפסח.

חלוקת השי תחל מחר (יום חמישי 3.4).

החלוקה תתבצע בשעות הקבלה בלבד של משרד הארגון: ימים א-ה בין השעות 14:00-10:00.
לא יחולק שי שלא בשעות הקבלה.

חברי ארגון המעוניינים לשלוח אדם אחר במקומם לאסוף את השי, מתבקשים לשלוח איתו ייפוי כח בחתימתם + צילום של תעודת זהות.

בברכה,
ועד הארגון