Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

בדיון שהתקיים אתמול בבית הדין לעבודה נקבע כי צו המניעה האוסר על האוניברסיטה לקבל החלטות הנוגעות לצמצומים או פיטורים של חברי סגל זוטר ישאר על כנו למעט בנוגע לחברים שצמצום העסקתם או פיטוריהם נבע מהחלפתם על ידי חבר סגל אקדמי בכיר. באשר לכל השאר, האוניברסיטה עדיין אינה רשאית לקבל החלטות הנוגעות לצמצום משרתם או פיטוריהם.

הדיון הבא נקבע ליום רביעי 23 ביולי בשעה 12:00 בפני השופטת מיכל פריימן, בבית הדין לעבודה, רחוב פל"ים 12 חיפה.

בין הארגון לבין האוניברסיטה מתקיימות פגישות על בסיס יום יומי בנושא רשימות המפוטרים והמקוצצים וזאת כדי לצמצם ככל האפשר את הפגיעה בחברי הארגון. 

לצערנו, אנו מועסקים באוניברסיטה שהחלה בהליך הידברות עימנו לא מיוזמתה, אלא רק לאחר שאולצה לעשות זאת על ידי בית הדין. על אף שלא נוכל להציל מגזירת הצמצומים והפיטורים את כל חברי הארגון שהאוניברסיטה מבקשת לפטר או לצמצם, נוכל למנוע זאת בחלק מהמקרים.

בברכה,
ועד הארגון.