Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום, 

נאוה, שהייתה מזכירת הארגון בעשר השנים האחרונות, סיימה את עבודתה בארגון.
בחוזר הפעם, מילות תודה ופרידה לכולכם, מנאוה. 

שבוע טוב,
ועד הארגון

nava