Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום, 

תביעה בבית הדין לעבודה בנושא הגשת בקשות לקרנות מחקר על ידי מורים מן החוץ ועמיתי הוראה

בשבוע שעבר פנה הארגון לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה נגד אוניברסיטת חיפה, לאור סירובה של האוניברסיטה לאפשר למורים מן החוץ ולעמיתי הוראה להגיש בקשות לקרנות מחקר לצורך קבלת מענקי מחקר, וזאת בניגוד להסכם השכר הקיבוצי שנחתם ב-2012.

לקריאת מכתב יו"ר ורה הנלווה להסכם השכר בעניין הגשת הצעות לקרנות ראו כאן.

לקריאת כתב התביעה ראו כאן.

לקריאת כתבה בנושא באתר "הארץ" ראו כאן.

נעדכן אתכם בכל התפתחות בנושא.

כתבה על העברת לימודי האנגלית לתואר באוניברסיטה אל המכינה

כזכור, טרם פתיחת שנת הלימודים נודע לארגון שהאוניברסיטה החלה להיערך לסגירת המחלקה לשפות זרות ולהעברת לימודי האנגלית לתואר אל המכינה הקדם אקדמית, וזאת מתוך כוונה להעסיק את המורים לאנגלית בשכר לפי שעות במקום בכתב מינוי של עמית הוראה.

בנסיבות אלה ולאור התנהלות האוניברסיטה לא היה מנוס מהגשת הבקשה לצו מניעה שהתקבלה באופן חלקי. המחלקה אמנם נסגרה אבל בית הדין הוציא צו מניעה זמני שאוסר על האוניברסיטה לפטר את המורים לאנגלית או לפגוע בתנאי העסקתם. לקריאת תחקיר ביקורתי מאוד שפורסם באתר וואלה על העברת לימודי האנגלית למכינה ראו כאן.

בברכה,
ועד הארגון