Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום, 

תביעה בבית הדין לעבודה על הלנת שכרם של עוזרי מחקר ואי תשלום שכרם בהתאם להסכם 2012

ארגון הסגל הזוטר פנה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בבקשה שיקבע כי אוניברסיטת חיפה מלינה את שכרם של מאות עוזרי מחקר ונוהגת בניגוד להוראות חוק הגנת השכר. הבקשה הוגשה לאחר שלארגון התברר כי אוניברסיטת חיפה משלמת לעוזרי מחקר את שכרם באיחור ניכר ולאחר שניסיונות הארגון לפתור את העניין בהדברות עם האוניברסיטה במהלך השנה האחרונה לא הועילו. בנוסף, דורש הארגון כי לעוזרי מחקר ישולמו תוספות שכר שנקבעו בהסכם השכר האחרון ושהאוניברסיטה מסרבת לשלם.

לקריאת הבקשה שהוגשה לבית הדין ראו כאן.
לקריאת כתבה בנושא באתר "דה מרקר" ראו כאן.

נעדכן אתכם בכל התפתחות בנושא.

השגחה בבחינות על ידי חברי סגל זוטר

לארגון הגיעו פניות מחברי סגל זוטר שחויבו, בנוסף למטלות ההוראה שלהם, גם להשגיח בבחינות, בקורסים שרשומים להם עד 24 תלמידים.

אם נדרשתם להגיע לבחינה בקורס שלכם כדי להשגיח בה – אנא כתבו לנו בהקדם כדי שנוכל לבחון את היקף התופעה. 

בברכה,
ועד הארגון