Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום, 

מפגש תקופתי של נשיא והנהלת האוניברסיטה עם הסגל האקדמי הזוטר

ביום ראשון 15 במרס בין השעות 10:00-12:00 יתקיים במצפור רבין מפגש בין נשיא והנהלת האוניברסיטה לבין חברי הסגל האקדמי הזוטר.

המפגש, השלישי במספר, נועד כדי לדווח לחברי הסגל הזוטר על הדברים העיקריים הקורים באוניברסיטה ולאפשר לחברים לשאול שאלות.

לבקשת האוניברסיטה וכדי שתוכל להיערך טוב יותר למפגש מבחינת כמות המשתתפים, אנא אשרו את השתתפותכם במייל לכתובת: president@univ.haifa.ac.il

אנו קוראים לכל חברי הארגון שיש להם מה לומר לנשיא האוניברסיטה, או שרוצים להעלות שאלות ותהיות בפני הנהלת האוניברסיטה הנוגעות לעבודתם כחברי סגל זוטר, להגיע. דיאלוג בלתי אמצעי עם קובעי המדיניות באוניברסיטה הנו הזדמנות לכל אחד מחברי הארגון להשמיע את דברו ואנו קוראים לכל אחד ואחת מכם לבוא למפגש.

תשלום שכר לעוזרי הוראה על השתתפות בהשתלמות לשיפור ההוראה בשנת הלימודים תשע"ה

עוזרי הוראה שנדרשו להשתתף בהשתלמות לשיפור איכות ההוראה בסמסטר א' תשע"ה – קיבלו את שכרם עבור ההשתתפות בהשתלמות בשכר חודש ינואר.

עוזרי הוראה שנדרשו להשתתף בהשלמות לשיפור איכות ההוראה בסמסטר ב' – יקבלו את שכרם עבור ההשתתפות בהשתלמות בשכר חודש אפריל.

אם השתתפתם בהשתלמות בסמסטר א' תשע"ה ולא קיבלתם על כך שכר אנא פנו אלינו בהקדם כדי שנוכל לוודא שתקבלו תשלום רטרואקטיבי.

פניה לקרן הפנסיה מקפת

נבקש להזכירכם כי לרשות הארגון עומד איש שירות יעודי מטעם מגדל-מקפת ואתם מוזמנים לפנות אליו בכל עניין הנוגע לקרן הפנסיה שלכם דרך הטופס שבאתר הארגון או במייל למר יובל רקוטש: yuvalrac@migdal.co.il.

לתשומת לבכם, פניה בדרך זו הנה עדיפה על הניסיון לקבל שירות דרך מוקד השירות הכללי של חברת מגדל.

בברכה,
ועד הארגון