Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

פגיעה בתנאי ההעסקה של המורים במכינת אביב

אל הארגון הגיעו פניות ממורי מכינה לאחר שקיבלו הודעות ממרכזי התחום שלהם כי החל משנה"ל תשע"ו, ישונו באופן חד צדדי תנאי העסקתם של כל מורי מכינת אביב, והיקפי משרתם בין החודשים אוקטובר עד ינואר יקוצצו תוך פגיעה קשה בהכנסתם.

ההחלטה על שינוי זה נעשתה ללא שיתוף הארגון ומבלי שהמורים זומנו לשימוע כדין. 

אשר על כן, פנה הארגון אל האוניברסיטה והבהיר כי הוא מתנגד למהלך כאמור ודורש כי המכינה תחזור בה ממהלך זה וכי לא יבוצעו באופן חד צדדי שינויים רוחביים בתנאי ההעסקה של חברי ארגון ללא הליך של היוועצות עם הארגון.
נשוב ונעדכן בכל מידע חדש.

ייעוץ פנסיוני לקרנות פנסיה ותיקות

הארגון הגיע להסדר עבור ייעוץ פנסיוני בלתי תלוי לקרנות פנסיה ותיקות עם אהוד נחתומי – ייעוץ פנסיוני ופיננסי בע"מ. עלות לפגישת ייעוץ - 1,100 ₪ + מע"מ. 

חברי ארגון שמבוטחים בקרנות פנסיה ותיקות ומעוניינים לתאם פגישה מוזמנים ליצור עמנו קשר.

בברכה,
ועד הארגון