Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ז ברצוננו לאחל לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

גם השנה נציב במהלך השבוע הראשון ללימודים דוכן של הארגון כדי לפגוש אתכם ולענות לשאלותיכם על תנאי ההעסקה שלכם וזכויותיכם כחברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה.

בדוכן תוכלו גם להשתתף בהגרלה מיוחדת לחברי הסגל הזוטר, הפרסים לזוכים:
פרס ראשון - תווי קניה בשווי של 500 ₪ של "תו הזהב"
פרס שני – מכונת קפה Cremesso Una אוטומטי
פרס שלישי – מארז מתוק

אפשר למלא טופס השתתפות בדוכן בלבד.

הדוכן יוצב בבניין הראשי, קומת ה-600, סמוך ליציאה לרחבת "קפה דשא" בימים א-ה בין השעות 10:00-14:00.

נשמח לפגוש אתכם!
בברכה,
ועד הארגון