Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

general2017

לחברים שלום,

האסיפה הכללית השנתית של הארגון תתקיים ביום ראשון 25.6.2017 בשעה 10:00.
האסיפה תתקיים בחדר 726 בבניין הראשי.

לאסיפה מוזמנים כל חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר: עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר המועסקים בהוראה, עוזרי הוראה, מורי מכינה, מורים לשפות בחוזה מיוחד ועוזרי מחקר, המועסקים בהוראה, תרגול, הדרכה, מחקר וסיוע בהוראה.

על סדר היום:
1. אישור דו"חות שנתיים (דו"חות כספיים ודו"ח מילולי). העתק מהדו"חות הכספיים נמצא במשרד הארגון, וחברי הארגון מוזמנים לעיין בהם עוד לפני האסיפה.
2. דו"ח ועדת ביקורת
3. בחירות לוועד הארגון
4. עדכון על פתיחת המו"מ הארצי להסכם קיבוצי חדש
5. עדכון על המו"מ על תנאי המורים במכינה
6. שונות

המשא ומתן על ההסכם הקיבוצי החדש של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר עם ועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה) נפתח. במהלך הדיונים נדרוש את שיפור תנאי ההעסקה שלנו (שכר, ביטחון תעסוקתי ומעמד אקדמי). גם המו"מ של הארגון עם האוניברסיטה על תנאי המורים במכינה נפתח לאחרונה לשיפור תנאי העסקתם לאחר ששנים רבות לא היו מאוגדים ועל כן הועסקו ללא הסכם שכר קיבוצי.

אם תנאי ההעסקה שלכם חשובים לכם - זה הזמן להצטרף לוועד הארגון!

חברי ארגון אשר מעוניינים להצטרף לוועד ולתרום לשיפור מעמדו של הסגל האקדמי הזוטר, לקדם יוזמות ולהיות שותפים בקבלת החלטות, מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות טופס זה ולהעבירו למזכירות הארגון בדוא"ל: jstaff@univ.haifa.ac.il או בפקס: 04-8249046.

בין חברי הארגון שיגיעו לאסיפה תוגרל מכונת קפה Cremesso Una אוטומטית.

נשמח לראותכם - השתתפותכם חשובה!

בברכה,
ועד הארגון