Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום

לבקשת ועדת הביקורת של הארגון תתכנס אסיפה כללית שלא מן המניין;

האסיפה תתקיים ביום שני 15.1.2018 בשעה 12:00, בבניין חינוך חדר 402.

לאסיפה מוזמנים כל חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר.

על סדר היום:
1. החלטה על קיום בחירות חדשות לתפקיד חברי הוועד המנהל של העמותה ומועדן
2. אישור תקנון בחירות בהתאם להמלצות הבודק החיצוני (לקריאת תקנון הבחירות ראו כאן)
3. אישור הרכב חברי ועדת בחירות

בברכה,
ועד הארגון