Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום, 

הלימודים מתקיימים כסדרם

ועד הארגון מבקש להבהיר כי הלימודים ביום שלישי 20.3 יתקיימו באוניברסיטת חיפה כסדרם.

כתבי מינוי למועסקים בסמסטר ב'

בשבועות האחרונים קיבלנו פניות מחברי ארגון מחוגים שונים אשר מלמדים בסמסטר ב' אך עדיין לא קיבלו כתב מינוי ושכרם טרם שולם להם. כל המקרים האלה מטופלים וחלקם כבר נפתרו. בנוסף, קיבלנו פניות מחברי ארגון שזומנו לשימוע בגין העסקתם בסמסטר ב' למרות שכבר החלו ללמד בו. אם גם אתם טרם קיבלתם כתב מינוי ו/או לא שולם לכם שכר על עבודתכם עד כה, אנא פנו אלינו בהקדם. אם קיבלתם בימים אלה זימון לשימוע בגין העסקתכם בסמסטר זה אנא פנו אלינו בהקדם כדי שנוכל לבחון דרכים לסייע לכם.

חלוקת שי לחג הפסח 

להזכירכם, חלוקת השי לחג החלה היום. שמחנו לפגוש עשרות מחברות וחברי הארגון במשרדנו ולחלק להם את השי, מתנת הארגון. אם עדיין לא הגעתם לאסוף את השי שלכם – אתם מוזמנים!

  

בברכת חג שמח,
ועד הארגון