Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

במסגרת מינויכם הנכם זכאים להחזר הוצאות נסיעה לאוניברסיטה ובחזרה. על מנת לקבל את ההחזר עליכם למלא את טופס ההצהרה המוצמד לכתב המינוי.