Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברי הארגון שלום,

העלאת שכר

אנו שמחים לבשר כי בחודש דצמבר עלה השכר של חברי הסגל האקדמי הזוטר בשיעור של  6.2%. התוספת מופיעה בתלוש השכר שאותו קיבלתם בחודש ינואר.

טופס 101 

בימים אלה תקבלו בדואר הפנימי/לביתכם טופס 101 לשנת 2010. את הטופס חייב למלא כל עובד בכל תחילת שנת עבודה, וזאת על פי דרישה של רשות המיסים (שנת עבודה לעניין מס הכנסה מתחילה ב- 1 בינואר של כל שנה). התבקשנו ע"י מדור שכר להעביר אליכם את ההנחיות הבאות למילוי הטפסים

בברכה,
מיכל אבן,
יו"ר ועד הארגון