Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

ביום חמישי (22.12.11) החליט הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר להשהות את השביתה, לאחר שנחתם הסכם הבנות בין הפורום לבין ור"ה (ועד ראשי האוניברסיטאות).

השביתה מושהית לשלושה שבועות שבהם יתקיים מו"מ אינטנסיבי להסדרת סוגיות נוספות, מהן סוגיות כלכליות שנותרו, ובעיקר סוגיות שאינן כלכליות, כדי להגיע לנוסח ההסכם הסופי.

לפי הסיכום, שיעורים שבוטלו במהלך השביתה יושלמו, ולא יהיו ניכויי שכר בגינם.

להשלמת השיעורים שבוטלו בשל השביתה פנו למזכירות החוג כדי לתאם את מועד ואופן השלמת חומר הלימודים.

לתשומת ליבכם, מועד תשלום משכורת חודש דצמבר הנו קרוב מאוד (1.1.12) ועל אף שהאוניברסיטה הבטיחה לעשות כמיטב יכולתה שלא יהיו ניכויי שכר במשכורת הקרובה, יש להניח שיתכנו טעויות.

אנא בדקו את התלוש בשבע עיניים והשוו אותו לתלוש מהחודש הקודם. במקרה שבו נוכה שכר בטעות, יש לפנות אלינו כדי שנוכל לוודא את השבת השכר בתלוש העוקב (1.2.12).

שבוע טוב וחזרה מוצלחת ללימודים,
ועד הארגון