Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

בעקבות החוזר שנשלח אליכם בנושא ביטוח תרופות שאינן מכוסות ע"י סל הבריאות (ההצעה איננה בתוקף עוד) פנו אל הארגון כמה חברים בבקשה שהארגון יפעל כדי להשיג עבורם הצעה לביטוח בריאות פרטי נרחב יותר, ובתנאים מועדפים.

מהו ביטוח בריאות פרטי?

סל שירותי הבריאות הממלכתי הקבוע בחוק הינו סל בסיסי, המבטיח שירות רפואי שוויוני לכלל אזרחי המדינה אך אינו מעניק הגנה מספקת במספר רב של מצבים רפואיים. מסיבה זו מרבית תושבי ישראל מבוטחים בביטוחי בריאות משלימים במסגרת קופות החולים (שב"ן). גם ביטוח זה אינו מעניק הגנה מלאה היות והממשלה מגבילה את קופות החולים ומתירה להן להציע מגוון מצומצם בלבד של שירותי בריאות נוספים מעבר לסל הבריאות הבסיסי. ביטוח בריאות פרטי בא להעניק למבוטח את היכולת להתמודד עם מצבי בריאות קשים כגון ניתוחים מורכבים, טיפולים מיוחדים, השתלות איברים, מחלות קשות, צורך בתרופות יקרות אשר לא נמצאות בסל הבריאות ובשב"ן וכדומה. בעיקרו, ביטוח בריאות פרטי הוא רשת ביטחון למצבי חירום רפואיים.לכתבות רקע בנושא ראו:Ynet ו-גלובס.

נבקש לברר את מידת העניין שלכם בביטוח בריאות ולזהות את הדרישות של חברי הארגון. אם יהיו חברי ארגון רבים אשר יביעו עניין, נפעל בנושא.

אנא הקדישו כמה דקות לענות על הסקר הבא

הסקר אנונימי ומיועד לשימוש פנימי של הארגון בלבד. זמן מוערך למילוי הסקר: 2 דקות.