Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

א. טופס  101 

בימים אלה יישלח בדואר הפנימי/לביתך טופס 101 לשנת 2011. את הטופס חייב למלא כל עובד בכל תחילת שנת עבודה, וזאת על פי דרישה של רשות המיסים (שנת עבודה לעניין מס הכנסה מתחילה ב- 1 בינואר של כל שנה). התבקשנו על-ידי מדור שכר להעביר אליכם את ההנחיות הבאות למילוי הטפסים.

ב. מענקי השתתפות בכנסים מדעיים/מקצועיים בחו"ל וסיוע במימון הוצאות מחקר לשנה"ל תשע"א עבור תלמידי תואר שני מתקציב הרשות ללימודים מתקדמים 

הרשות ללימודים מתקדמים תעניק בשנת תשע"א לתלמידי התואר השני מענקים מתקציבה עבור השתתפות בכנס מדעי או מקצועי המתקיים בחו"ל (טופס בקשה כאן) ומימון הוצאות מחקר (טופס בקשה כאן). מידע נוסף אפשר לקרוא כאן.

ג. מערכת גישה ישירה לחשבון קרן קשרי מדע לתלמידי מחקר

תלמידי מחקר המועסקים בהוראה זכאים לקרן קשרי מדע שערכה נקבע לפי היקף המשרה. הקרן משמשת בעיקר לנסיעות לחו"ל וניתן לפדותה בתשלום מס עם סיום ההעסקה באוניברסיטה. ישנה מערכת המאפשרת לתלמידי המחקר גישה ישירה לחשבונות קרן קשרי מדע דרך הפורטל.כל תלמיד מחקר שזכאי לקבל קרן קשרי מדע, יכול לקבל שם משתמש וסיסמא ותתאפשר גישה ישירה בפורטל למערכת. תלמיד מחקר המעוניין להתחבר למערכת, מוזמן להגיע אל מחלקת שכר בקומה 24 בבניין אשכול, על מנת לקבל שם משתמש וסיסמא. ניתן להגיע בימים א-ה בין השעות 10:00-12:00, אל הגב' איריס וינטרמן במחלקת שכר. (טלפון 04-8240327)

בברכה,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר