Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

חברי הסגל האקדמי הזוטר יפגינו מחר סמוך למקום פרסום מסקנות ועדת טרכטנברג (הוועדה לשינוי חברתי-כלכלי) שתציג מחר (26.9) את מסקנותיה במכון ון-ליר שבירושלים בשעה 17:00.

חברי הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר יפגינו במקום כדי לשים את הדגש על סוגיית תנאי ההוראה, המחקר וההעסקה של הסגל הזוטר. אנו מודעים להתראה הקצרה, אך מבקשים מכל אחד מכם אשר ביכולתו לעלות מחר לירושלים, להגיע ולהשתתף בהפגנה. הצטרפות של כל חבר סגל זוטר להפגנה תעצים את קריאתנו לצדק חברתי גם לסגל הזוטר.

ניפגש מחר בכניסה למכון ון-ליר (רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים) בשעה 16:45. שלטים למפגינים יחולקו במקום.

היום הודיע הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באופן רשמי על פתיחת המאבק למען תנאי העסקתם של חברי הארגונים ועל שיבושים הצפויים בתחילת שנת הלימודים האקדמית שתיפתח ב-30.10.11, באם לא יושג עד אז הסכם.

דרישותינו הינן כי האוניברסיטאות יחדלו מלפטר אנשי סגל אקדמי זוטר מדי סמסטר לטובת העסקה רב-שנתית, יעלו את שכרם של רבים מעוזרי ההוראה הקרוב לשכר מינימום, ישימו קץ להעסקה כמורים מן החוץ, יסדירו את מערך מלגות הקיום והמחקר ויפתחו אפשרויות קידום שכמעט ואינן קיימות כיום.

לכתבה ב"כלכליסט" על הודעת הפורום היכנסו לכאן.

בברכה,
ועד הארגון