Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום, 

היום בשעה 18:00 תתקיים אסיפה כללית דחופה בחדר 6012 שבבניין רבין.


באסיפה נציג את הסכם השכר החדש ונבקש את אישורכם לחתימה עליו.
השתתפותכם חשובה

מצורפים עיקרי ההסכם.

בברכה, 
ועד הארגון