Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברי הארגון שלום,   

האסיפה הכללית השנתית של הארגון תתקיים ביום רביעי 27.06.2012 בשעה 12:00 בחדר 205 שבבניין ג'יקובס (ליד בניין חינוך).

לאסיפה מוזמנים כל חברי הסגל האקדמי הזוטר: עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר, עוזרי הוראה ומחקר, מועסקים בחוזה מיוחד ביחידה לשפות.

על סדר היום:


אישור דו"חות שנתיים (דו"חות כספיים ודו"ח מילולי). עותק מהדו"חות נמצא במשרד הארגון וחברי הארגון מוזמנים לעיין בו עוד לפני האסיפה.

דו"ח ועדת ביקורת
 
שינויי תקנון (התקנון והשינויים המוצעים מצורפים כאן
 
בחירות לוועד

בחירות לוועדת ביקורת

עדכונים שוטפים

שונות
 
חברי ארגון אשר מעוניינים להצטרף לוועד ולתרום לשיפור מעמדו של הסגל האקדמי הזוטר, לקדם יוזמות ולהיות שותפים בקבלת החלטות, מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות טופס זה, ולהעבירו למזכירות הארגון (בדוא"ל: jstaff@univ.haifa.ac.il This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בפקס: 04-8249046).

השתתפותכם חשובה!

בין באי האסיפה יוגרלו מתנות שקיבל הארגון מרשת "שופרסל" בעקבות רכישת תווי קניה על-ידי חברי הארגון השנה.


בברכה,
ועד הארגון