Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום, 

אנו שמחים לבשר לכם כי בית הדין לעבודה הוציא אתמול צו מניעה האוסר על פיטוריהם או על פגיעה בתנאי העסקתם של המרצים במחלקה לשפות זרות.  

כפי שעדכנו אתכם בשבועות האחרונים, התכוונה האוניברסיטה לסגור את המחלקה לשפות זרות ולפתוח אותה מחדש תחת חסות המכינה הקדם אקדמית, מהלך שאמור היה להצדיק לטענתה פגיעה קשה בתנאי העסקתם של המורים והוצאתם מקרב חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר.

לקריאת פסק הדין ראו כאן.

בית הדין איפשר בשלב זה לאוניברסיטה לסגור את המחלקה לשפות זרות, ונושא זה וכן טענת האוניברסיטה לפיה היא רשאית להעסיק מורים לשפות זרות שלא בתנאי ההעסקה של סגל זוטר יידונו בהמשך ההליכים המשפטיים.

צר לנו כי פעם נוספת פעלה אוניברסיטת חיפה כדי לקפח את זכויותיהם של עובדיה וזאת על אף התראות חוזרות ונשנות של הארגון ואילצה את בית הדין להתערב ולהכריע בסוגייה.

יש לציין כי על אף שבית הדין מנע את הפגיעה בתנאי ההעסקה של המורים, נראה כי בכוונת האוניברסיטה לממש את תוכניתה המקורית להעביר את לימודי האנגלית כשפה זרה אל המכינה הקדם אקדמית, דבר שיביא לפגיעה ניכרת בסטודנטים הלומדים באוניברסיטת חיפה. ראו מכתב UTELI בעניין אל רקטור האוניברסיטה כאן, שבו נאמר כי לימודי השפה האנגלית לתואר באוניברסיטת חיפה לא יוכרו אלא אם יילמדו במסגרת המחלקה לשפות זרות.

משמעות הדבר היא שלימודי האנגלית של סטודנטים לתואר ראשון העוברים מאוניברסיטת חיפה למוסדות להשכלה גבוהה אחרים, לא יוכרו להם והם ישובצו בקורסים על פי רמת האנגלית שנקבעה להם בבחינה הפסיכומטרית, בטרם החלו את לימודי האנגלית באוניברסיטת חיפה.

בברכה,
ועד הארגון