Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

האסיפה הכללית השנתית של הארגון תתקיים ביום שלישי 23.06.2015 בשעה 11:00 בבניין הראשי, בקומת ה-700 בכיתה 726.

לאסיפה מוזמנים כל חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר: עמיתי הוראה, מורים מן החוץ, תלמידי מחקר המועסקים בהוראה, עוזרי הוראה, עוזרי מחקר, מורים לשפות בחוזה מיוחד ומורי המכינה.

על סדר היום:
1. אישור דו"חות שנתיים (דו"חות כספיים ודו"ח מילולי). העתק מהדו"חות נמצא במשרד הארגון, וחברי הארגון מוזמנים לעיין בו עוד לפני האסיפה.
2. דו"ח ועדת ביקורת
3. בחירות לוועד הארגון
4. עדכונים שוטפים
5. שונות

חברי ארגון אשר מעוניינים להצטרף לוועד ולתרום לשיפור מעמדו של הסגל האקדמי הזוטר, לקדם יוזמות ולהיות שותפים בקבלת החלטות, מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות טופס זה ולהעבירו למזכירות הארגון (בדוא"ל: jstaff@univ.haifa.ac.il או בפקס: 04-8249046).

נשמח לראותכם - השתתפותכם חשובה!

בברכה,
ועד הארגון