Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

פיטורים בביה"ס לעבודה סוציאלית במבח"ר (מכללת בני ברק החרדית)

בארגון התקבלו פניות מחברי ארגון המועסקים בביה"ס לעבודה סוציאלית במבח"ר (מכללת בני ברק החרדית) בנוגע לשינוי מבני שמבוצע בביה"ס ולאחר שנמסר להם כי בעקבות השינוי, המנומק בהתאמת תכנית הלימודים במבח"ר לזו שבחוג לעבודה סוציאלית בחיפה, העסקתם של רבים מהם צפויה להסתיים, ואמנם כמה מהם כבר קיבלו זימון לשימוע.

הארגון פנה לאוניברסיטה בטענה שהיא אינה יכולה לבצע שינויים בסדר גודל כזה שמשמעותם פיטורים של רבים מחברי הארגון בביה"ס, ללא הליך של היוועצות עם הארגון. מהאוניברסיטה נמסר כי העניין בבדיקה וכי עד לקיום ההיוועצות, הונחתה הפקולטה שלא לקיים עוד שימועים.

אם הנכם מועסקים בביה"ס לעבודה סוציאלית במבח"ר וזומנתם לשימוע אנא פנו אלינו בהקדם.

חברי ארגון שקיבלו זימון לשימוע (גם אם אינם מועסקים בביה"ס לעבודה סוציאלית) מוזמנים לפנות אלינו ולהתייעץ.

הפחתה של דמי הניהול בקרן השתלמות

אנו שמחים לבשר לכם כי הארגון הגיע להסדר עם חברת מגדל שבמסגרתו הופחתו דמי הניהול בקרן ההשתלמות "מגדל", שמהווה משנת 2009 את ברירת המחדל של חברי הארגון, והם עומדים היום על 0.5% (לעומת 0.8% עד כה).

חברי ארגון המבקשים לעבור מקרן ההשתלמות הישנה של הארגון ("אקסלנס") או שמבקשים להפקיד לקרן ההשתלמות ממקום עבודה אחר מוזמנים ליצור איתנו קשר או לפנות ישירות למנהל הלקוחות שלנו בחברת "מגדל" - יובל רקוטש בטלפון 052-3869037 או במייל: yuvalrac@migdal.co.il

בכל בעיה שעולה, אנא פנו אלינו.

בברכת חג שמח,
ועד הארגון