Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

מדי פעם פונים אל הארגון חברים אשר אחוז העסקתם המדווח קטן מהיקף העסקתם בפועל כפי שמתחייב ע"י הסכם השכר (עמית הוראה המלמד קורס של שעתיים שבועיות וזוכה עבורו ל-17% משרה במקום 20%, מורה מן החוץ אשר מלמד שעה שבועית ומקבל 0.8 יחידות הוראה במקום יחידה שלמה, וכדומה).

לעיתים, מדובר בטעות של היחידה ולעיתים בניסיון מכוון לקפח את זכויות חבר הסגל ולאזן מעט את תקציב הפקולטה על גבו. במקרים שכאלה מביא הארגון את העניין לאגף משאבי אנוש ובסופו של דבר מתוקן כתב המינוי, גם אם לצערנו, וכפי שחלק מהחברים יודעים מניסיון אישי, העניין לוקח בדרך כלל חודשים מרובים .

באחד מאותם מקרים, סרבה האוניברסיטה (כנראה בגין התעקשותה של ראש המנהל) להענות לפניית הארגון. כתוצאה מכך, בחודש שעבר נאלץ הארגון להגיש לבית הדין לענייני עבודה תביעה בגין שתי עובדות.

התביעה הינה לפיצוי כולל של 47,281 ש"ח בעבור דיווחי משרה חסרים וכתוצאה מכך תשלום חסר של שכר בין השנים 2004 ועד 2009.

את כתב התביעה אפשר לקרוא כאן (שמות המעורבים וכל פרט מזהה אחר נמחקו).

אנו רואים חשיבות רבה בהקפדה על כך שהעסקתם של חברי הארגון תהיה הוגנת ושכרם ישולם להם במלואו בהתאם לעבודהשהם מבצעים (להסבר בנוגע לחישוב היקף ההעסקה כאן וכאן). באם אינך מקבל/ת את מלוא שכרך, אנא פנה/י אלינו כדי שנוכל לבדוק אם יש מקום לדרישה לפיצוי כספי.

בברכה,
ועד ארגון הסגל האקדמי הזוטר