Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברים שלום,

שביתת הסגל האקדמי הזוטר 

להזכירכם, גם מחר (ראשון) ממשיכה שביתת הסגל הזוטר.

גובשה טיוטה להסכם סופי, אך עדיין נמשכים הדיונים בכמה סוגיות. כל עוד לא יאושר ההסכם השביתה ממשיכה.

 
השלמת שיעורים

לתשומת ליבכם: אין לתת שעורי השלמה לפני שתתקבל על כך הודעה של הארגון. כפי שהיה בסמסטר שעבר, ההסכם יכלול הוראות אשר יסדירו את אופן השלמת השיעורים.

חשוב להדגיש: האוניברסיטה מחויבת כלפי הסטודנטים ואגודת הסטודנטים להשלים את חומר הלימודים וכל עוד מוכרזת השביתה ולא הושגו הסכמות על השלמת השיעורים די שסטודנט יחיד לא יגיע לשיעור כדי שיהיה אפשר לדרוש מאיתנו להעביר אותו שוב.


שבוע טוב,

ועד הארגון