Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
לחברי הארגון שלום,   

ההסכם המקומי

בשעה טובה  הסכם השכר המקומי אושר השבוע על ידי הממונה על השכר באוצר ונחתם שוב על ידי האוניברסיטה והארגון. בכך הוסרו כל המכשולים על יישום ההסכם הארצי. כשלב ראשון בישום ההסכם החלו להישלח טפסי הצהרה למורים מן החוץ המועסקים בתקציבים מותנים וסגורים. לכל שאלה בנושא טופס ההצהרה אנא פנו אלינו. אנו מצפים שכבר בשכר הבא (1.7) יעודכן שכר חברי הארגון בהתאם לאמור בהסכם.  

אסיפה כללית שנתית

להזכירכם, ביום רביעי הבא, 27.6 בשעה 12:00 תתקיים האסיפה הכללית השנתית, בחדר 205 שבבניין ג'ייקובס (ליד בניין חינוך).  

על סדר היום:
אישור דו"חות שנתיים - דו"חות כספיים ודו"ח מילולי (עותק מהדו"חות נמצא במשרד הארגון וחברי הארגון מוזמנים לעיין בו עוד לפני האסיפה).
דו"ח ועדת ביקורת
שינויי תקנון (התקנון והשינויים המוצעים מצורפים כאן
בחירות לוועד
בחירות לוועדת ביקורת
עדכונים שוטפים
שונות
 
חברי ארגון אשר מעוניינים להצטרף לוועד ולתרום לשיפור מעמדו של הסגל האקדמי הזוטר, לקדם יוזמות ולהיות שותפים בקבלת החלטות, מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות טופס זה, ולהעבירו למזכירות הארגון בדוא"ל: jstaff@univ.haifa.ac.il או בפקס: 04-8249046. 

השתתפותכם חשובה!

אירוע 40 שנה לאוניברסיטה - לעובדי הסגל המנהלי והאקדמי

חברי ארגון הסגל האקדמי הזוטר ובני זוגם מוזמנים לאירוע שיתקיים ביום שלישי, 10.7.2012 בשעה 18:30 בטיילת הבניין הרב תכליתי ובחלקת דשא צפון (איזור חלוקת תעודות).

אוניברסיטת חיפה העבירה לארגון כרטיסים למכירה לאירוע בעלות של 10 ₪ לאדם.

מכירת הכרטיסים עד ליום 1.7.2012, במשרד הארגון בשעות הפעילות בלבד (ימים א-ה בשעות 10:00-14:00). אנא השתדלו להביא את הסכום במדויק.  

בברכה,
ועד הארגון