Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

לחברים שלום,

חלוקת שי לחג הפסח – עדכונים

* היום (29.3) התחלנו לחלק את השי לחג הפסח לחברי הארגון. החלוקה תמשך גם אחרי החזרה מהחופשה המרוכזת באוניברסיטה (כלומר, מהיום ועד 1.4, ושוב מ-12.4).

* לחברי ארגון המלמדים במבח"ר (מכללת בני ברק) – תתקיים חלוקה של השי במכללה. הודעה על מועד החלוקה תשלח בהמשך. חברים המעוניינים לקבל את השי במבח"ר מתבקשים להעביר במייל טופס הצטרפות מעודכן, בחתימתם.

* לחברים שהתעניינו בנושא הכשרות של מארז השוקולד של Goodies – כל המוצרים בהשגחת הרבנות הראשית לישראל ומשולש K (ארה"ב).

* הזמנה זוגית לארוחת בוקר זוגית או כרטיס זוגי לסרט בקולנוע – לרשימת המקומות שבהם אפשר לממש את ההזמנה ראו כאן.

* לצערנו לא נוכל לשלוח את השי בדואר.

תשלום תוספת שכר דיפרנציאלית לעוזרי הוראה מאסטרנטים פרונטאליים

בהתאם להסכם השכר (2012), החל משנת הלימודים תשע"ד זכאים סטודנטים לתואר שני המועסקים בהוראה (עוזרי הוראה מאסטרנטים פרונטאליים) לתוספת שכר דיפרנציאלית בשווי של 8%.

שיעור התוספת הדיפרנציאלית החודשית לעוזר הוראה יחושב על פי מכפלת מספר הסטודנטים הרשומים בקבוצת תרגול פרונטאלית, ב"ערך סטודנט לחודש" (3.264 ₪ לכל סטודנט רשום).

לדוגמה: עוזר הוראה מאסטרנט פרונטאלי שלתרגול שלו רשומים 20 תלמידים, יקבל תוספת של 65.28 ₪ לחודש, שהם 391.68 ₪ לכל תקופת המינוי (מינוי סמסטריאלי).

התוספת עבור העסקה בשנת הלימודים תשע"ד שולמה במשכורת חודש ינואר (1.2.2015).

התוספת עבור העסקה בסמסטר א' של שנת הלימודים תשע"ה שולמה לחלק מעוזרי ההוראה במשכורת חודש ינואר (1.2.2015) ולחלק השני במשכורת חודש פברואר (1.3.2015). החלוקה לשני מועדי תשלום נבעה מהספק הזנת הנתונים של האוניברסיטה בתהליך שמתבצע ידנית.

אם הועסקתם במינוי של עוזר הוראה מאסטרנט פרונטאלי בשנה"ל תשע"ד ו/או בסמסטר א' של שנה"ל תשע"ה ולא קיבלתם את תוספת השכר – אנא פנו אלינו בהקדם. 

בברכת חג שמח,
ועד הארגון