Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

general2017

לחברים שלום,

מזכירים לכם שהאסיפה הכללית השנתית של הארגון תתקיים ביום ראשון 25.6.2017 בשעה 10:00, בחדר 726 בבניין הראשי. מצפים לראות אתכם!

על סדר היום: 1. אישור דו"חות שנתיים (דו"חות כספיים ודו"ח מילולי). העתק מהדו"חות הכספיים נמצא במשרד הארגון, וחברי הארגון מוזמנים לעיין בהם עוד לפני האסיפה. 2. דו"ח ועדת ביקורת 3. בחירות לוועד הארגון 4. עדכון על פתיחת המו"מ הארצי להסכם קיבוצי חדש 5. עדכון על המו"מ על תנאי המורים במכינה 6. שונות

אם תנאי ההעסקה שלכם חשובים לכם - זה הזמן להצטרף לוועד הארגון!  אפשר להגיש מועמדות באמצעות טופס זה ולהעבירו למזכירות הארגון בדוא"ל: jstaff@univ.haifa.ac.il או בפקס: 04-8249046.

את טופס המועמדות לוועד יש להגיש עד ליום חמישי  22.6.2017 בשעה 12:00.

נשמח לראותכם - השתתפותכם חשובה!

בברכה,
ועד הארגון