nana10 ההידברות נכשלה: הסגל הזוטר הכריז על שביתה עם פתיחת שנת הלימודים 
28.10.2011
יותר מ-9,000 מרצי הסגל הזוטר לא יגיעו ביום ראשון למוסדות האקדמים ברחבי הארץ בפתיחת שנת הלימודים. הנהלת אוניברסיטת תל אביב הודיעה שהגיעה להבנות עם הסגל הבכיר, לאחר שהמרצים הבכירים איימו בשביתה

הארץ הסגל הזוטר הכריז על שביתה עם פתיחת השנה האקדמית 
28.10.2011
מעט 10,000 מרצים הודיעו על שביתת אזהרה בת יום אחד בראשון הקרוב, לאחר שהמגעים בינם לבין ראשי האוניברסיטאות כשלו

וואלה הסגל הזוטר הכריז: נשבית את הלימודים ביום ראשון 
28.10.2011
לאחר שאיימו להשבית את הלימודים במחאה על תנאי העסקתם, יממשו חברי הסגל הזוטר באוניברסיטאות את האיום ולא יפתחו את שנת הלימודים. ראשי האוניברסיטאות: "תופסים טרמפ על גל המחאה"

Ynet מפוטרת בכל שנה. חיים של מתרגלת 
27.10.2011
האוניברסיטה מגדילה את כמות הסטודנטים, ומצפה לאותה התפוקה, מפטרת אותי בסוף השנה ומשלמת שכר מעליב. זו שיטה כלכלית-חברתית מעוותת ובסוף, כולנו ניטרף

TheMarker שיאני השכר: כמה מרוויח מרצה באוניברסיטה? 
25.10.2011
אחד המרצים הבכירים באוניברסיטת בר אילן, פרופ' חיים שניידרמן, מרוויח שכר ברוטו של 94,902 שקל בחודש בממוצע

כלכליסט יו"ר ועדת ראשי האוניברסיטאות נגד השביתה: "הסגל הזוטר משתכר יותר ממתמחי הרפואה" 
25.10.2011
לפי רבקה כרמי, "כל הצעד פופוליסטי ודקלרטיבי. השביתה מיותרת ונעשית על גב הסטודנטים". ד"ר דניאל מישורי בתגובה: "פרופ' כרמי מוכיחה שהאוויר במרומי מגדל השן דליל מאד. אם ראשי האוניברסיטאות יתמידו בגישה זו, שביתה ללא הגבלת זמן היא בלתי נמנעת"

allvoices Junior university staff threaten not to open academic year 
11.10.2011
Breaking News Junior university staff threaten not to open academic year The junior academic staff at Israel's universities has announced on Tuesday that it would not open the academic year on October 30 in protest over the employment of contract workers.   They are demanding that the university heads

jpost Junior academic staff to strike opening of school year 
11.10.2011
Junior academic staff at universities across the country announced that they will strike on the first day of the academic school year in protest of their work conditions as contractors.

mako ועכשיו: הסגל האקדמי הזוטר מצטרף לשביתה 
11.10.2011
הסגל הזוטר באוניברסיטאות מצטרף לקריאת יו"ר ההסתדרות והודיע על השבתת הלימודים באוניברסיטאות ליום אחד במחאה על תנאי ההעסקה של עובדי הקבלן.

nana10 הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות ישבית את היום הראשון ללימודים 
11.10.2011
חברי הסגל האקדמי הזוטר דורשים להפסיק את העסקתם במתכונת של עובדי קבלן ולהקצות סכום של כ-60 מיליון ש"ח להעסקה הוגנת. "השבתת היום הראשון ללימודים הינה הצעד הראשון במאבק של הסגל על תנאי העסקתו", מבהירים המרצים

Ynet הסגל הזוטר באוניברסיטאות הכריז על שביתה 
11.10.2011
בעוד הרופאים המתמחים מתפטרים וההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה, הודיעו נציגי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות שבכוונתם להשבית את פתיחת שנת הלימודים ב-30 בחודש במחאה על העסקתם במתכונת עובדי קבלן

גלובס אחרי ההסתדרות: הסגל האקדמי הזוטר מצטרף לשביתה 
11.10.2011
הפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר דורש מוועד ראשי האוניברסיטאות להפסיק את העסקתם של אנשיו במתכונת קבלנית ? ועד ראשי האוניברסיטאות: הודעה תמוהה בעיצומו של מו"מ

הארץ הסגל הזוטר: נשבית את פתיחת שנת הלימודים 
11.10.2011
ההשבתה: במחאה על תנאי העסקת 9,300 חברי הסגל כעובדי קבלן. לטענתם, הוועדה לתכנון ותקצוב בראשות פרופ' טרכטנברג מתעלמת מהם

וואלה הסגל הזוטר: נשבית את יום הלימודים הראשון 
11.10.2011
חברי הסגל האקדמי הזוטר דורשים להפסיק את העסקתם במתכונת קבלנית ולהקצות תקציבים לשיפור תנאי עבודתם. ללא פתרון, הסגל הזוטר מתכוון להשבית את הלימודים ב-30 באוקטובר

כלכליסט הסגל הזוטר הכריז: שביתה ביום הראשון ללימודים 
11.10.2011
הסגל הזוטר ממשיך למחות על תנאי העסקתו ודורש מהוועדה לתכנון התקצוב בראשות מנואל טרכטנברג הקצאה של כ-60 מיליון שקל מתקציב הרפורמה בהשכלה הגבוהה למימוש דרישותיו

הארץ די לעבדות באקדמיה 
9.10.2011
צודקת הזעקה שהשמיע מטה המאבק של הסגל האקדמי ערב הגשת דו"ח טרכטנברג. שנים לפני שהוקם האוהל הראשון מחה הארגון על תנאי ההעסקה, המוגדרים על ידו "עבדות אקדמית".

וואלה הסגל הזוטר: נשבש פתיחת שנת הלימודים האקדמית 
25.9.2011
אנשי הסגל, המלמדים חצי משעות ההוראה, מוחים על תנאי העסקתם והודיעו כי יפתחו במאבק, זאת לאחר שהמגעים לשיפור התנאים לא צלחו. זאת במקביל להסכם הקיבוצי החדש שנחתם עם הסגל הבכיר

כלכליסט הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות מאיים לשבש את פתיחת שנת הלימודים 
25.9.2011
זאת לאחר שהמגעים המתנהלים בין נציגי הסגל האקדמי הזוטר לבין וועד ראשי האוניברסיטאות והוועדה לתכנון ותקצוב לא נשאו פרי

עבודה שחורה ארגון הסגל הזוטר – נערכים לצעדים ארגוניים 
20.9.2011
חודש וחצי לפתיחת שנת הלימודים באוניברסיטאות, ארגון הסגל האקדמי הזוטר נערך לאפשרות של שביתה לאור כישלון המו"מ עם האוניברסיטאות. ההערכות כוללת גם התגייסות למאבק בפייסבוק, ביו-טיוב ובכלי התקשורת ה"ישנים"

עם דוקטורט מהרווארד, כבר 11 שנה סגל זוטר 
30.10.2011 
הסכנה אינה רק לעתידם האישי של המרצים, אלא בראש ובראשונה לעתיד ההשכלה הגבוהה בארץ...