הארץגם הסגל הזוטר מועסק בתנאים קשים  
24.3.2006 
לדברי ניצן הדס, יו"ר הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר, המאגד את תלמידי הדוקטורט והמאסטר, גם מצבם הולך ומתדרד.

הארץמרצים על זכויות סוציאליות, אך לא זכאים להן  
24.3.2006 
גם ב"מגדל השן": עובדי קבלן ומרצים באוניברסיטאות מועסקים בתנאים מחפירים.

Ynetעיצומים באוניברסיטת חיפה: לא בודקים בחינות 
29.5.2005
במחאה על מה שהגדירו "תנאי העסקה בלתי הוגנים" הכריזו המתרגלים באוניברסיטת חיפה על עיצומים, במסגרתם לא יבדקו עבודות ומבחנים ולא יעניקו ציונים בקורסים. לטענת חברי הסגל, האוניברסיטה נוקטת פיטורים המוניים כדי שעובדיה לא יצברו זכויות ותק

TheMarkerשיעור הסטודנטים הישראלים בארה"ב - בין הגבוהים בעולם 
24.12.2004
ההבדל אינו רק בשיעור הסטודנטים, אלא גם במגמה: בעוד שבין מדינות מערב אירופה, מספר הסטודנטים הלומדים בארה"ב פוחת, בישראל מספרם רק גדל - 3,521 סטודנטים ישראלים למדו ב-2003 באוניברסיטאות בארה"ב