וואלהסטודנטים בחיפה: "מכשילים בכוונה, זו מגרפת כסף" 
23.12.2014
תחקיר: לאחר שהוחלט לסגור את המחלקה ללימודי שפות זרות, עברו תלמידי תואר ראשון ללמוד אנגלית לפטור במכינה הקדם-אקדמית. לדברי סטודנטים ותיקים במכינה, הקורסים יקרים, הרמה נמוכה ויחס המורים מזלזל. 

הארץהסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה: לא מאפשרים לנו להגיש בקשות לקרנות מחקר
16.12.2014 
ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה פנה בשבוע שעבר לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, נגד הנהלת אוניברסיטת חיפה, בטענה כי בניגוד להסכם הקיבוצי עם אנשי הסגל הזוטר, היא מונעת מהם להגיש בקשות לקרנות מחקר לצורך קבלת מענקים.

רשת ב כתבתו של לירן כוג'יהיאוף ביומן הבוקר ברשת ב בסוגיית סגירת המחלקה לשפות זרות  
15.9.2014
ניצחון חלקי לעובדי המחלקה לשפות זרות באוניברסיטת חיפה. המחלקה אמנם תיסגר אבל עובדיה לא יפוטרו. 

מקומון כלבו סגירת המחלקה לשפות זרות הוקפאה  
22.8.2014
בית הדין לעבודה מעכב עד להודעה חדשה את פיטורי מורי המחלקה באוניברסיטה ודורש ממנה לקיים משא ומתן. 

ידיעות חיפה בית הדין החליט לעכב את סגירת המחלקה לשפות זרות באוניברסיטה  
22.8.2014
הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטה הגיש בקשה לצו מניעה על רקע כוונת האוניברסיטה לסגור את המחלקה לשפות זרות ולפטר את כל המורים לאנגלית. 

וואלההמחלקה לשפות באוניברסיטת חיפה לא תיסגר, בינתיים 
18.8.2014
הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה הגיש בקשה לצו מניעה על רקע כוונת האוניברסיטה לסגור את המחלקה לשפות זרות ולפטר את כל המורים לאנגלית. השופטת מיכל פריימן החליטה כי כל ההליכים יעוכבו עד להודעה חדשה. 

Ynetתעוכב סגירת המחלקה לשפות זרות באוניברסיטה 
18.8.2014
בסוף השבוע שעבר התקבלה בקשת ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה  לצו מניעה על רקע כוונת האוניברסיטה לסגור את המחלקה לשפות זרות ולהעביר את הוראת לימודי האנגלית לתואר למכינה הקדם-אקדמית.

וואלה צו מניעה לסגירת המחלקה לשפות זרות באוניברסיטת חיפה 
17.8.2014
בית הדין לעבודה בחיפה אישר את צו המניעה שהגישו הסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה על רקע כוונת ההנהלה לסגור את המחלקה לשפות זרות באוניברסיטה ולפטר את כל המורים לאנגלית במחלקה. 

רשת ב כתבתו של לירן כוג'יהיאוף כתב החינוך ברשת ב על סגירת המחלקה לשפות זרות באוניברסיטת חיפה  
17.8.2014
המחלקה לשפות זרות באוניברסיטת חיפה עומדת לפני סגירה. הפעם לא מדובר בעוד מכה למדעי הרוח בישראל וגם לא במיעוט נרשמים לחוגים. הפעם מדובר בניסיון לכפות העסקה זולה יותר של חברי הסגל האקדמי במחלקה. 

ערוץ 7 הסגל האקדמי הזוטר באוני' חיפה: די לישראבלוף  
16.8.2014
בית הדין לעבודה בחיפה החליט לעכב עד להודעה חדשה את סגירת המחלקה לשפות זרות באוניברסיטת חיפה ופיטורי המורים בה. 

מקומון כלבו האוניברסיטה החלה בהליך של פיטורי מורים מהסגל הזוטר  
1.8.2014
הפגיעה במורים שיפוטרו עכשיו היא חמורה במיוחד משום שההכנות לשנת הלימודים הסתיימו והמוסדות האקדמיים לא מקבלים כעת אנשי סגל חדשים. 

הארץאוניברסיטת חיפה מפטרת עשרות חברי סגל זוטר ומקצצת משרות בשל גירעון  
13.7.2014 
ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת חיפה מנהל בשבועות האחרונים מאבק עם הנהלת האוניברסיטה בעקבות קיצוץ משמעותי במשרות חברי סגל זוטר בכלל הפקולטות במוסד.

מקומון כלבו הסגל הזוטר: מפטרים אותנו בלי משא ומתן  
4.7.2014
הנהלת האוניברסיטה מתכוונת לפטר עשרות מעובדי הסגל האקדמי הזוטר בשל גרעון של עשרות מיליוני שקלים. 

מקומון כלבו פגישה היסטורית בין עמוס שפירא לחברי הסגל הזוטר  
29.11.2013
ביום ראשון נפגשו בראשונה נשיא האוניברסיטה ועשרות חברי הארגון והועלו מצוקות אנשי הסגל הזוטר במוסד. מהאוניברסיטה שהחליטה לבטל ברגע האחרון קורסים בהדרכתם.

מקומון כלבו חברים בסגל הזוטר מבקשים פיצוי  
15.11.2013
חברי הארגון מבקשים פיצוי מהאוניברסיטה שהחליטה לבטל ברגע האחרון קורסים בהדרכתם.

מקומון כלבו אוניברסיטת חיפה: הבטחה שניתנה בלי אישור לא מחייבת את המוסד  
21.6.2013
בכתב תביעה שהגיש מרצה לשעבר מהחוג למקרא נטען כי הוא קיבל הבטחה לתשלום בסך 50 אלף שקל, אולם באוניברסיטה טוענים כי מכיוון שהבטחה שכזו לא אושרה על ידי גורמים מוסמכים היא לא מחייבת אותה.

מקומון כלבו הסגל האקדמי הזוטר תובע את האוניברסיטה  
21.6.2013
הארגון מבקש מבית הדין האיזורי לעבודה להצהיר ולקבוע שהאוניברסיטה הפרה וממשיכה להפר את הסכם השכר בעניין העסקת מדריכים ומתגברים.  

כלכליסט הסגל הזוטר בחיפה: האוניברסיטה מתחמקת מתשלומי פיצויי פיטורים למורים מן החוץ 
21.5.2013
לדברי עו"ד גל המייצג את ארגון הסגל הזוטר האוניברסיטה הודיעה שהיא מעדיפה כי הנושא יתברר בערכאות משפטיות, אבל כשהמורים תבעו, היא ביקשה ארכה להגעה להסדר.

מקומון כלבו הסגל הזוטר פנה למשרד יחסי ציבור  
14.2.2013
לטענת הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטה הם לא זוכים ליחס ראוי מצד ההנהלה, שאינה מחשיבה אותם כחלק מסגל המרצים במוסד. גורם באוניברסיטה העריך שמדובר בהצבעת אי אמון הן בהנהלת האוניברסיטה והן במערך הדוברות שלה מצד הארגון.  

וואלה הסוף של תופעת "מרצי הקבלן"?  
18.3.2012
לאחר מאבק ממושך נחתם הסכם המספק לסגל הזוטר ביטחון תעסוקתי לשנים, במקום לסמסטר אחד. ירון דישון מברך אך סבור שהמאבק לא נגמר - האקדמיה ממשיכה בהעסקה לא הוגנת.