Mako פריצת דרך לסיום שביתת הסגל הזוטר  
6.3.2012
מסתמן סוף לשביתת הסגל הזוטר במוסדות האקדמיים: משרד האוצר מוסר כי הושגה פריצת דרך במשא ומתן בין הצדדים. על פי ההבנות המתגבשות, יחוזקו אוכלוסיות נבחרות, תוגדל ההפרשה לפנסיה ותשולם תוספת שכר דיפרנציאלית. בימים הקרובים אמור להיות מנוסחות ההבנות לכדי הסכם קיבוצי. הסגל הזוטר בתגובה: "רחוקים מהסכם".

TheMarker מסתמן: שביתת הסגל הזוטר תסתיים בימים הקרובים  
6.3.2012
מאות סטודנטים הפגינו היום; במקביל, מתקיים מהבוקר דיון במשרדי הממונה על השכר במשרד האוצר נציגי הסגל הזוטר וועד ראשי האוניברסיטאות.

Ynet מבוא לשביתה  
5.3.2012
סמסטר ב יוצא לדרך, אבל יותר ממחצית השיעורים באוניברסיטאות מבוטלים בגלל שביתת הסגל הזוטר.

Ynet שביתות זה מבאס, אבל אין לנו ברירה  
4.3.2012
לא שבתנו בזמן הבחינות, כדי לא לפגוע בסטודנטים, ועכשיו אנחנו משלמים את המחיר בכך שנסוגו מההבנות איתנו. הסגל הזוטר שובת כי אם נשתוק היום, מחר נבכה.

TheMarker שביתת הסגל הזוטר: "שר החינוך ישן את שינת החורף שלו"  
4.3.2012
במידה והשביתה תימשך לא ייבדקו מבחנים ועבודות; היום התקיימו פעולות מחאה באוניברסיטאות.

הארץ הסגל הזוטר ישבית מחר חלק מהלימודים באוניברסיטאות  
3.3.2012
הארגון דורש לחתום על הסכם שיכלול את הפסקת שיטות ההעסקה "במתכונת של עובדי קבלן". ראשי האוניברסיטאות דוחים את טענותיהם

הארץ ממחר ועד להודעה חדשה: הסגל הזוטר משבש הלימודים באוניברסיטאות  
3.3.2012
אחרי שדרישותיהם מוועד ראשי האוניברסיטאות נדחו על ידי הממונה על השכר באוצר, לא ישובו חלק מהמרצים והמתרגלים לעבודתם עם תחילת סמסטר ב' של שנת הלימודים תשע"ב. חברי הסגל הסבירו: "זו הדרך היחידה לקדם את מאבקנו"

כלכליסט הסגל הזוטר באוניברסיטאות ישבות החל ממחר: "שר החינוך אשם" 
3.3.2012
חברי הסגל האקדמי הזוטר בשש האוניברסיטאות בישראל יפתחו בשביתה החל ממחר - ובהתאם למועד פתיחת הסמסטר בכל אחת מהן.

NRG מחר: סמסטר ב' נפתח, הסגל הזוטר שובת 
3.3.2012
חברי הסגל הזוטר משביתים את הלימודים באוניברסיטאות אחרי שהמו"מ על שיפור תנאי העסקתם נתקע. "שר החינוך ממשיך בשתיקתו הרועמת"

Ynet מחר: סמסטר ב' נפתח בשביתת הסגל  
3.3.2012
חברי הסגל הזוטר מוחים על תנאי העסקתם, במתכונת של עובדי קבלן. בשל השביתה לא יתקיימו מחר תרגולים והרצאות של מרצים מן החוץ באוניברסיטה העברית, תל-אביב ובר-אילן

TheMarker ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות יחלו מחר בשביתה 
3.3.2012
הסגל הזוטר באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בר אילן ישבתו כחלק ממאבקם לשיפור תנאי עבודתם ושכרם

נענע10 החל ממחר: הסגל הזוטר באוניברסיטאות פותח בשביתה  
3.3.2012
הסגל הזוטר טוען כי הגיע למבוי סתום במשא ומתן עם ועד ראשי האוניברסיטאות והוועדה לתכנון ותקצוב ועל כן נאלץ להשבית פעם נוספת את הלימודים בתחילת הסמסטר. השביתה תתקיים בהתאם למועד פתיחת הסמסטר באוניברסיטאות תל אביב, העברית, בר אילן, בן גוריון חיפה ובטכניון.

גלובס החל ממחר: הסגל הזוטר משבש הלימודים באוניברסיטאות 
3.3.2012
הסגל הזוטר באוניברסיטאות תל-אביב, בר-אילו והאוניברסיטה העברית בירושלים יפתחו החל ממחר בשביתה פתוחה. הם מוחים על דחיית האוצר להסכם שנחתם עם ועד ראשי האוניברסיטאות

NRGהסגל הזוטר: נפתח בשביתה בסמסטר ב' 
20.2.2012
הסגל האקדמי הזוטר הודיע שישבית הלימודים בתחילת הסמסטר: "מיצינו את שלב התירוצים". האוניברסיטאות: "פגיעה מיותרת בסטודנטים"

TheMarkerהסגל הזוטר הכריז על שביתה: "סער אחראי לשיבושים בסמסטר" 
20.2.2012
ההסכם בו הובטחו תוספות שכר משמעותיות לחברי הסגל, נחתם ללא הסכמת משרד האוצר ? ועד ראשי האוניברסיטאות: הכרזת הסגל הזוטר על שביתה היא בבחינת הפניית עורף לכל ההבנות אליהן הגענו

Ynetהסגל הזוטר: שביתה בתחילת סמסטר ב' 
20.2.2012
גם המרצים הזוטרים טוענים ששיטת העסקתם בקבלנות לא יכולה להמשיך, והמשא ומתן לא הניב תוצאות. האוניברסיטאות: יש הבנות, פוגעים בסטודנטים בלי הצדקה

הארץהסגל האקדמי הזוטר מאיים להשבית שוב את הלימודים 
20.2.2012
לטענת ארגון הסגל, ועד ראשי האוניברסיטאות והוועדה לתקצוב הפרו הסכמות קודמות. "האחראי הראשי לכל שיבוש הוא שר החינוך", אמרו

חדשות 2מסתמן: שביתה באוניברסיטאות בסמסטר ב' 
20.2.2012
למרות שנחתם מזכר בין ועד ראשי האוניברסיטאות לסגל האקדמי הזוטר באשר לשכרם, הודיע הסגל כי ישבית את הלימודים בסמסטר ב' שיחל במרץ. הסיבה לשביתה: אנשי האוצר לא היה מעורבים בחתימת המזכר ולא מוכנים לסיכום שנחתם בין הצדדים. אז ממה הסטודנטים יסבלו? אין קבלת קהל, אין בדיקת עבודות ורוב השיעורים יתבטלו

וואלההסגל הזוטר הודיע כי יחדש את השביתה באוניברסיטאות 
20.2.2012
הסגל האקדמי הזוטר הכריז היום (שני) על שביתה ללא הגבלת זמן באוניברסיטאות לאור אי ההגעה להסכם עמן. ד"ר דניאל מישורי, ראש צוות המו"מ מטעם הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר, אמר כי: "האחראי הבלעדי לכל שיבוש צפוי בסמסטר הקרוב יהיה שר החינוך- גדעון סער".