דירוג משתמשים: 4 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar inactive
 

לחברים שלום,

אנו שמחים להודיעכם כי בית הדין לעבודה בחיפה קיבל את בקשת ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת חיפה וקבע כי עוזרי מחקר שהועסקו באוניברסיטה עד לשנת הלימודים תשע"ג (2012-2013) זכאים להפרשי שכר.

 

 בפרט, קבע בית הדין כי: 

1. האוניברסיטה הפרה את זכויותיהם של עוזרי המחקר בכך ששילמה להם שכר שעתי הנמוך מהשכר אשר הגיע להם.

2. על האוניברסיטה למסור לידי הארגון בתוך 60 יום מקבלת פסק הדין רשימה של כל העובדים הנ"ל.

3. השכר שהיה על האוניברסיטה לשלם לעוזרי המחקר הוא "כמפורט בטבלת השכר של ות"ת" דהיינו: 60% מ-18/22 של משכורת משולבת של אסיסטנט א', ולא שכר לפי שעות כפי ששילמה.

4. פסק הדין של בית הדין הארצי בעניין נוי טבך חל על כל עוזרי המחקר בתקופה האמורה. 

במקרה של ניקולאי נוי טבך, נפסקו לזכותו הפרשים בסכום של 127,000 ₪. כמובן שסכום ההפרשים שזכאי להם כל עובד יקבע לפי תקופת העסקתו והיקפה ובכל מקרה לגופו.

 

האוניברסיטה כבר הודיעה כי בכוונתה לערער על פסק הדין.

גם בכוונת הארגון לערער על פסק הדין ולבקש לקבל כמה סעדים נוספים שנדחו על ידי בית הדין (ובהם הגדלת תקופת הזכאות להפרשים, קביעת תחשיב שכר מפורט לתשלום הפרשים על ידי בית הדין ועוד).

לקריאת פסק הדין ראו כאן.

נמשיך ונעדכן אתכם בכל מידע חדש.

 

בברכה,
ועד הארגון